Новости

Дигитално издание на „Мапирањето на резиденцијалните програми за преведувачи во Европа“

Дигиталното издание на „Мапирањето на резиденцијалните програми за преведувачи во Европа“ достапно на следниот линк: https://www.re-cit.org/a-mapping-of-literary-translation-residencies-in-europe/?fbclid=IwAR3VPbq0U_6VZKpMm9CJE2p1bdw7S5bA1UHYLaPs7ShmqHjZefbnyWSfJMA#summary

Мапирањето е дел од проектот „Превод во движење“ во кој Готен е партнер со повеќе организации од Европа. 

Накусо за „Мапирањето“:

– ги претставува различните можности за креативни резиденции низ цела Европа; 

– ја прикажува разновидноста на организациските модели и моделите на поддршка на центрите за книжевен превод;

– нуди типологија на разните програми;

– вклучува студии на случај и различни форми на собирање средства. 

Мапирањето е изработено од RECIT, европска мрежа на центри за книжевен превод, во рамки на проектот „Превод во движење“. 

Превод во движење (Translation in Motion) е проект кофинансиран од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија.  

#CreativeEurope4BooksОстави Коментар