Новости

Подлабока Европа, поширок опсег – превод на осум книги од помалите книжевни сцени и проект за развој на читатели

Проектот „Подлабока Европа, поширок опсег“ им претставува на читателите од Македонија четири најпрестижни европски автори. Тројца од авторите, Тијт Алексеев, Имануел Мифсуд и Виктор Хорват ја имаат добиено наградата на ЕУ за литература. Терезија Мора ги има добиено сите главни германски награди, и покрај тоа што е од унгарско потекло: наградата на Лајпцишкиот саем на книгата, Германската награда, наградата Ингеборг Бахман, Шамисо и тн.

Проектот беше дизајниран да ја зголеми циркулацијата на европската литература, избегнувајќи ги конвенционалните и добро познати европски места и сцени и да донесе автори од „подлабокиот и поширок“ европски простор.  За да се зголеми максимално ефектот на промоциите беа планирани промотивни активности со авторите, во рамките на стратегијата за промоција, дистрибуција и маркетинг, која што го вклучува и ефектот на децентрализација.

Тоа значи дека авторите беа промовирани не само во престолнината Скопје, туку и низ целата земја, во рамките на книжевни манифестации, мини-саеми, фестивали. Техниките на промоција беа планирани на начин да обезбедат и масовно ширење на информацијата и да ја зголемат публиката и читателството. Стратегијата содржи механизми да создаде подлабока интеракција со публиката и да овозможи продлабочување на културата на читање. Книгите се полесно достапни преку онлајн нарачки и со подобрена дистрибуција.

Освен тоа планирани беа кампањи коишто требаше да допрат до публика надвор од вообичаените продажни места. Интернет маркетингот треба да допре до сите подрачја каде што постојат говорители на македонски јазик, и во нашата земја и во големата дијаспора на македонски говорители низ светот. Конкретно, промотивните активности ќе се засноваа на два модели.

Првиот модел вклучи автори кој беа присутни на централната книжевна манифестација во земјата, Скопскиот саем на книгата. За време на саемот на книгата се случија четири промотивни настани. Една промоција во рамките на саемската зграда. Една промоција надвор од неа. Учество во јавна дебата, посета на катедра по книжевност и посебна активност средба со читатели и потпишување на книги. Вториот промотивен модул се одвиваше во рамките на значаен меѓународен книжевен настан во земјата. Освен во градот носител на настанот, промотивни активности  се одвиваа и во други блиски градови. На тој начин беа досегнати максимален број на читатели и друга публика.

avtori-preveduvaci

“Deeper Europe, Wider reach – translation of eight books from less frequent literary scenes and audience development project”

The project “Deeper Europe, wider reach” brought the readership a package of four prestigious European authors. Three of them, Tiit Alekseyev, Immanuel Mifsud and Viktor Horvath won the EU prize for Literature. The forth author, Terezia Mora, received the top German awards: Leipzig book fair award, German Prize, Ingeborg Bachman award, Chamisso award. The first three of the authors are from the lesser known literary scenes in the country, being the first complete prose work translation of Maltese and Estonian author. This selection resulted in increasing the quality, countries’ and authors’ diversity in the Goten publishing two main editions, which were the strategic objectives of the project.

Thus, the project improved the circulation of European literature by avoiding the conventional and well-known European scenes, and by offering authors from the “deeper and wider European space”.  The effect of promotional activities was maximized as all the four authors came for intensive promotional activities. Each of the authors had four different events on book fairs and literary festivals: book promotions, meeting with readers, participation in intellectual debate, master class with literature students.

Promotions also happened in other towns outside the capital city creating an effect of decentralization. Improving the use of digital technologies, new website of the publisher was created, with e-store and web portal info elements, where the books can be bought in both hard copy and e-book formats. For the first time facebook, instagram and twitter profiles were created. Promotion and marketing campaign stretched on facebook, radio, web portals and television. All these tools created deeper interaction with the audiences, eased accessibility and improved distribution. The online marketing covered many spots of the language speaking area, in our country and in the vast migrant community. The terrestrial distribution also improved and more audience groups were targeted.Остави Коментар