Новости

Разговор со Калин Терзијски

Промотивен разговор со писателот Калин Терзијски по повод излегувањето на збирката раскази „Љубовта на триесет и пет годишната жена“. 

Разговорот е дел од проектот „Хетеротопии на љубовта“, поддржан од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија. 

#creativeeurope4books

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е co-funded.jpg

Видео запис за збирката раскази „Љубовта на триесет и пет годишната жена“ од ТерзијскиОстави Коментар