Ива Фиданчева

Ива Фиданчева

CV | Ива Фиданчева, dr.phil

Работно Искуство

2000 – 2002 Хонорарен преведувач во Фондацијата ,,Конрад Аденауер” КАС- Скопје;

2002 – 2003 Наставник по германски јазик во ОУ,, Владо Тасевски”- Скопје;

2003 – 2004 Помл. асс. по германски јазик на M&M Колеџ-Скопје

2004 – 2008 Лектор по Германски јазик на ФОН- Скопје;

2010 – 2011 Хонорарен предавач на универзитетот ,,Фридрих Шилер”, Јена, СРГ

2011 Академски престој на УИБЕ Универзитетот, Пекинг, Кина

Литературна Дејност

oбјавени монографии:

2013 Навредливата моќ на учтивоста, Шенинг, Падеборн СР Германија

oбјавени статии, критики, студии

2005-2012 стручни текстови и прилози во многубројни домашни и меѓунардони списанија и зборници 

книжевни преводи од германски на македонски јазик:

2004 „Ламаринениот барабан“ од Томас Ман, Никлист Скопје

2006 „Поимно писмо“ од Готлоб Фреге, Магор Скопје

2006 „Игра со стаклени мониста“ од Херман Хесе, Табернакул Скопје

2006 „Толкување на соништата“ од Зигмунд Фројд, Магор СКопје

2007 „Враќање дома“ од Бернахрд Шлинк, Или-или Скопје

2008 „Неодреден предел“ од Петар Штам, Или-или, Скопје

2008 „Кога се добро ќе се заврши“ од Сибиле Берг, Никлист Скопје

2009 „Мерење на светот“ од Даниел Келман Или-или Скопје

2009 „Марио и волшебникот“ од Томас Ман, Микена Битола

2010 „Сто дена“ од Лукас Берфус, Или-или Скопје

2010 „Стравот на голманот од единсесетникот“ од Петар Хандке, Или-или Скопје

2011 „Слава“ од Даниел Келман, Или-или Скопје

2012 „Гордиевата врвка“ од Бернахрд Шлинк,Или-или Скопје

2012 „Погледите на еден кловн“ од Хајнрих Бел, Бегемот Скопје

2012 „Собата“, Готен Скопје (во печат)

Предавања, Членство во Жири-Комисии, Награди, Проекти, Уметнички Перформанси…

2006 Награда за најдобар превод од германски на македонски јазик за романот „Игра со стаклени мониста” од Х. Хесе, издадена од Друштвото на литературни преведувачи на Македонија

2012 Награда од универзитетот „Фридрих Шилер“ Јена за екцелентно изработен докторски труд

ноемв-дек 2005 Грант за индивидуална мобилност во рамките на програмата Темпус на Универзитетот Хумболдт и на Слободниот Универзитет- Берлин, СРГ;

јуни-јули 2007 Стипендија „Schritte“ за престој во ЛКБ-Берлин, СРГ;

2005-2009 Соработка на проектот ,,Широко распространети идиоми во Европа и пошироко”: Европско друштво за фразеологија, под водство на д-р Елизабет Пиираинен, СРГ

август 2010 Едномесечен стипендиски преведувачки престој на Европскиот преведувачки колегиум Штрален, СРГ;

Компјутерски Вештини:

Microsoft Office…

Познавање на Јазици

германски, англиски, српски и хрватски.