Ксенија Чочкова

Ксенија Чочкова

CV | Ксенија Чочкова, менаџер во културата и преведувач

Работно Искуство

организациски менаџмент

2003-08 Фондација Фридрих Науман, Скопје | проект асистент, одговорна завбвбвбвбМакедонија

проект менаџмент во културата

2009-хгдКултурен Центар ЦК / НВО ЦДУ Т-Хаус | менаџер на проекти

2008-09 Е-Верк Фрајбург, | стипендијант на програмата на фондацијата Роберт Бош:дфдфсдј“Менаџери во културата од ЈИЕ во Германија”

2007-08 Културен Центар ЦК / НВО ЦДУ Т-Хаус | менаџер на проекти

Преводи

2012 „Алчност“ од Елфриде Јелинек, ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2012 „Минута молчење“ од Зигфрид Ленц, Готен (од германски)

2012 „Туѓиот пријател“ од Кристоф Хајн, Готен (од германски)

2012 „Европејците на изумирање“ од Карл Маркус Гаус, Темплум (од германски)

2011 „Несреќа без желби“ од Петер Хандке, Магор (од германски)

2010 „Викенд“ од Бернхард Шлинк, ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2009 „Песни” од Улјана Волф, (делумно), www.lyrikline.org (од германски)

2008 „Книгата на таткото” од Урс, ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2007 „Враќање дома” од Бернхард Шлинк, (делумно) ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2007 „Љубениот на мајката” од Урс Видмер, ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2006 „Бегства од љубовта” од Бернхард Шлинк, ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2005 „Читачот” од Бернхард Шлинк, ИЛИ-ИЛИ (од германски)

2004 „Раскази” од Роберт Валзер (делумно), Маргина (од германски)

Компјутерски Компетенции:

Microsoft Office…

Јазици

германски, англиски, српски, бугарски