Јасмина Мазгалиева

Јасмина Мазгалиева

CV | Јасмина Мазгалиева jmazgalieva@gmail.com

Образование

2014/2015 – Магистерски студии на УНЕСКО катедрата за Културен Менаџмент и Културни политики, Универзитет на Уметноста во Белград, Србија

2011 – Лиценциран туристички водич – Сертификат за положени испити за туристички водич на Универзитетот за Бизис и Логистика „ Гоце Делчев“, Штип, Македонија

2010 – 2011 Европска диплома за Културен менаџмент – Марцел Хицер,со поддршка на Советот на Европа, Европската Унија и УНЕСКО Брисел, Белгија

2005 – Дипломира на Инситут за Етнологија и Антропологија при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

Работно искуство

Практична работа

2009 Музеј за Југословенска Историја “ 25 Мај “ Белград | Практикант

2008- Член на управен одбор во Завод и Музеј Струмица

2007 Заштита и промоција на културниот диверзитета, истражувачка дејност, општина Босилово

2007 Фолклорот и обичаите, предавач, општина Босилово

Дополнителни курсеви

2013 Глобална Едукација – Интеркултурна димензија, Организиран од страна на Нетворк Универзитетот и Северниот Центар, Холандија

2013 10 –ти Регионален Реставрационен Камп, Организиран од Шведската фондација Cultural Heritage without borders, Албаниjа

2013 Форум на млади претприемачи од Евро-Медитеранскиот регион, организиран од страна на Министерството за внатрешни работи на Италија, УНАОК, фондацијата ЦРТ, Торино, Италија

2011 Градење на капацитети за развој на рурален туризам, Скопје

2010 Религија и национализам – Пост – југословенска мировна конференција, Босна и Херцеговина, Сараево

2004 Мит и Историографија: како увод ,Универзитет во Приштина, Косово

2003 Западна Историографија на 19 век, Универзитет во Приштина, Косово

Семинари

2003 Балканот како метафора, презентација на семинар, Скопје, Македонија

2004 Политичките и културните разлики на Балканот, презентација на семинар, Флорина, Грција

2004 Да ги надминеме границите – побргу напред, интернационална студенска недела, Темишвар, Романија

2005 Култури во дијалог, Обонро, Данска

2006 Потенцијална Европа, Прага, Република Чешка

Проекти

2015 – Координатор на проект „Биди и ти превентивен работник – превентивна кампања за превенција од дрога и алкохол“ – проект финансиран од УСАИД

2015 – Програмски менаџер на Институционален грант „Цивика мобилитас“ – институционален грант финансиран од програмата „Цивика мобилитас“ – донатор Швајцарската агенција за развој – SDC

2014 – Изготвување на план за управување на археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис- Регионален проект за изработка на планови за управување на 7 локалитети во регионот меѓу кои и Хераклеа Линкестис- Финансиран од Европската Комисија во имплементација на Cultural Heritage without Borders, Expeditio, Europa Nostra Serbia, CoPlan- консултан одговорен за подготвување на планот за управување за локалитетот Хераклеа Линкестис

2013 – 2014 Координатор на проектот „ Меѓуграничен центар за развој на човечки ресурси“ – финансиран од ИПА Програмата за меѓугранична соработка со Бугарија

2008 – Нов – Стар музеј, работа на стална поставка, Музеј за Југословенска Историја – 25 Мај, Белград, претставник од Македонија

2008-2011 Воспоставување на школска програма – за превенција од дрога и алкохол во Македонија, превентивен работник

2007 Форум во заедницата – комодератор на програма

2006 На патот кон предците, меѓуграничен проект, финансиран од Европска Агенција за Реконструкција, координатор на проект
elementprofiliindex