Роберт Алаѓозовски

Роберт Алаѓозовски

CV | Роберт Алаѓозовски, магистер по филолошки науки

работно искуство

Издаваштво

2010- Издавачка куќа Готен | Главен и одговорен уредник

2010- Списание Сараевски тетратки | уредник

2008-09 Издавачка куќа Магор | уредник

2003-07 Издавачка куќа Темплум | уредник

2003-07 Списание Маргина | уредник

културен проектен менаџмент

2007- Фондација Марсел Хиктер, Брисел | член на педагошки тим

2008- Европска културна фондација, Амстердам | помлад советник за грантови

2005- Оракл мрежа на европски менаџери во културата, Брисел | претседател

2002-07 Невладина организација Контрапункт | проектен менаџер

2006-09 Јавна установа Младински Културен центар | претседател на Управен одбор

литературна дејност

Објавени книги (критики и раскази)

2010- Готен (роман), Готен, Скопје

2006 Крупен Кадар, Темплум, Скопје

2003 Обвинети за постмодернизам, Магор, Скопје

2002 Флорилегиум, Блесок, Скопје

Објавени статии, критики, студии

1995-2010 преку 200 единици, Студентски збор, Кинопис, Маргина, Наше Писмо, Блесок, Сум

преводи

2010- „Исповедите на еден кркач на опиум“ од Томас Де Квинси, Магор (од англиски)

2006 „Постмодерна етика” од Зигмунт Бауман (дел), Темплум (од англиски)

2003 „Постколонијална критика” од Гајатри Ч. Спивак, (дел), Темплум (од англиски)

2003 „Говорење во етерот” од Џон Дирем Питерс, Магор (од англиски)

2003 „Црно Море” од Нил Ашерсон, Магор (од англиски)

2003 „Проблеми со родот” од Џудит Батлер, (дел), Евробалкан (од англиски)

2000-2007 превод на преку 100 единици за Маргина, Наше Писмо, Блесок, Сум (од англиски и српски)