Преведувачи

Ива Фиданчева

CV | Ива Фиданчева, dr.phil Работно Искуство 2000 – 2002 Хонорарен преведувач во Фондацијата ,,Конрад Аденауер" КАС- Скопје; 2002 – 2003 Наставник по германски јазик во ОУ,, Владо Тасевски"- Скопје; 2003 – 2004 Помл. асс. по германски јазик на M&M Колеџ-Скопје 2004 - 2008 Лектор по Германски јазик на ФОН- Скопје; 2010 - 2011 Хонорарен предавач на универзитетот ,,Фридрих Шилер", Јена, СРГ 2011 Академски престој на УИБЕ Универзитетот, Пекинг, Кина Литературна Дејност oбјавени монографии: 2013 Навредливата моќ на учтивоста, Шенинг, Падеборн СР Германија oбјавени статии, критики, студии 2005-2012 стручни текстови и прилози во многубројни домашни и меѓунардони списанија и зборници ...

Продолжи со читање →

Ксенија Чочкова

CV | Ксенија Чочкова, менаџер во културата и преведувач Работно Искуство организациски менаџмент 2003-08 Фондација Фридрих Науман, Скопје | проект асистент, одговорна завбвбвбвбМакедонија проект менаџмент во културата 2009-хгдКултурен Центар ЦК / НВО ЦДУ Т-Хаус | менаџер на проекти 2008-09 Е-Верк Фрајбург, | стипендијант на програмата на фондацијата Роберт Бош:дфдфсдј“Менаџери во културата од ЈИЕ во Германија” 2007-08 Културен Центар ЦК / НВО ЦДУ Т-Хаус | менаџер на проекти Преводи 2012 „Алчност“ од Елфриде Јелинек, ИЛИ-ИЛИ (од германски) 2012 „Минута молчење“ од Зигфрид Ленц, Готен (од германски) 2012 „Туѓиот пријател“ од Кристоф Хајн, Готен (од германски) 2012 „Европејците на изумирање“ од Карл...

Продолжи со читање →