Новости

Translations Collider Academy 2022 – запознајте ги учесниците

Учесниците Академијата за менаџмент во книжевноста и промоција на преводот ја опишуваат како:

– Одлична можност за секоја личност која се наоѓа на почетокот или на средината на својата кариера во полето на културата;

– Шанса за зголемување на меѓукултурната соработка;

– Прилика за вмрежување со луѓе што размислуваат слично;

– Место за добивање нови перспективи.

Повеќе за нивното искуство слушнете во следното видео.

Видео © Stampedo Production

Академијата е дел од проектот Balkan Translations Collider, кофинансиран од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsCollider

* * *

Translations Collider Academy 2022 – Meet the Participants

The participants in the Translations Collider Academy describe it as:

‘A great opportunity for every young or a middle career person working in the field of culture’

‘A chance to increase cross-cultural cooperation’

‘A possibility to network with like-minded people’

‘A place to receive new perspectives’

Hear more about their experiences in the video.

Video © Stampedo Production

The Academy is part of the project Balkan Translations Collider co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsColliderОстави Коментар