Тим

Бранко Прља

CV | Бранко Прља   Работно Искуство Графички дизајнер и копирајтер 2010- BEC Scholz & Friends | Копирајтер и графички дизајнер 2009- Esperanza – World Culture Center | Уметнички директор 2009- Goten Publishing | Уметнички директор 2008-10 New Moment New Ideas Company | Копирајтер 2004-08 Културен центар Точка | Графички дизајн и одржување на веб 2004-08 Невладина организација Контрапункт | Графички дизајн и одржување на веб 2003-08 Издавачка куќа Темплум | Графички дизајн и одржување на веб 1998-99 Онлајн продавница за филмови „РеФилм“ (Лондон) | Одржување на веб   Литературна Дејност Објавени збирки раскази 2012 Атом и Ева, Готен, Скопје...

Продолжи со читање →

Јасмина Мазгалиева

CV | Јасмина Мазгалиева jmazgalieva@gmail.com Образование 2014/2015 – Магистерски студии на УНЕСКО катедрата за Културен Менаџмент и Културни политики, Универзитет на Уметноста во Белград, Србија 2011 – Лиценциран туристички водич – Сертификат за положени испити за туристички водич на Универзитетот за Бизис и Логистика „ Гоце Делчев“, Штип, Македонија 2010 – 2011 Европска диплома за Културен менаџмент – Марцел Хицер,со поддршка на Советот на Европа, Европската Унија и УНЕСКО Брисел, Белгија 2005 – Дипломира на Инситут за Етнологија и Антропологија при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија Работно искуство Практична работа 2009 Музеј за Југословенска Историја “ 25 Мај “...

Продолжи со читање →

Роберт Алаѓозовски

CV | Роберт Алаѓозовски, магистер по филолошки науки работно искуство Издаваштво 2010- Издавачка куќа Готен | Главен и одговорен уредник 2010- Списание Сараевски тетратки | уредник 2008-09 Издавачка куќа Магор | уредник 2003-07 Издавачка куќа Темплум | уредник 2003-07 Списание Маргина | уредник културен проектен менаџмент 2007- Фондација Марсел Хиктер, Брисел | член на педагошки тим 2008- Европска културна фондација, Амстердам | помлад советник за грантови 2005- Оракл мрежа на европски менаџери во културата, Брисел | претседател 2002-07 Невладина организација Контрапункт | проектен менаџер 2006-09 Јавна установа Младински Културен центар | претседател на Управен одбор литературна дејност Објавени книги (критики...

Продолжи со читање →