Новости

Сеништето

Сеништето е стилистички брилијантен авантуристички роман, што воедно е и тажен помен по мртвата сакана, во што заличува на старите жанрови. Книгата зборува за патувањето што еден неутешен вдовец го прави по мистериозната смрт на својата сопруга. Тој решава да ги посети земјите на Источна Европа од кои потекнува неговата сопруга, истовремено откривајќи ги нејзините дневнички записи, натежнати од сознанието за неизлечивата болест. Мора во наративно лабава форма ги комбинира двете нарации, на брачниот пар. Од една страна, воодушевувањето со природата, луѓето, новите краишта, од друга страна психодрамата на очајот, тагата, осаменоста, кобноста. Сленгот се меша со епските пејзажи, а лирските состојби со суров психологизам.

Тоа е долга книга полна со различни пасажи, со различни подзаплети, со многу маестрално скицирани ликови, една прекрасна морбидна сатира, еден пикарски роман, што не може да се спореди со ништо слично во германската литература. Никој со толкава суптилност ги нема осенчано нијансите помеѓу неспокојот и паниката на две блиски, а сепак туѓи на себеси, човечки суштества.


Das Ungeheuer (Monster),

Set up as a parallel road movie and medical report, Terézia Mora’s The Monster is a keenly constructed and captivatingly narrated journey of a grieving widower through half of Europe and finally to himself. Terézia Mora uses a wonderful literarised informal language for her dialogues, pleasurably conveys bizarre events, and directly juxtaposes humour and despair. It is a massive novel, linguistically powerful, rich in tempo and perspectives.

20160627_190421There is a unique use of language, with which there is nothing to compare in contemporary German literature. Terézia Mora remains on the fine edge between convention and surprise and through this gives every protagonist in every situation a believable voice, and because of this one will read this novel with both detachment and empathy. And this is appropriate for Flora’s medical history. No one in past years has so persistently and artistically illuminated the fine shading between restlessness and sheer panic as has Mora. This novel is rich in literary allusions, cosmopolitan, bitter and at the same time humorous. Mora is capable of combining realistic passages with extreme compression in order to change perspective, mix irony and sadness, shine linguistically, and still provide something humanly consoling in the midst of something dark.

Audience_mora_AS (2) Терезија Мора

Терезија Мора е родена во 1971 година во Сопрон, Унгарија. Но по политичките промени во Унгарија во 1990 година се преселила во Германија. Студирала Унгарски студии и драма на Универзитетот Хумболт во Берлин, а се стекнала и со диплома како сценарист на академијата на Дојче филм и Фернсеха. Од 1998 година живее во Берлин, како писател и преведувач. Ги им напишано следните книги: Чудно прашање, Единствениот човек на континентот, Катаден и Сеништето.  За своите дела ги има добиено најпрестижните германски награди меѓу кои и наградата Ингеборг Бахман и Аделберт Фон Шамисо. Преведена е на многу јазици. Нејзинииот превод на Петер Естерхази на германски ја доби наградата за превод на Северна Рајна Вестфалија.


Terézia Mora

Terézia Mora is widely recognized as one of the most noteworthy voices of her generation. She was born in 1971 in Sopron, Hungary. In 1990 she moved to Berlin, where she studied theater arts and screenwriting. Since 1998 she has worked as a freelance writer and translator of contemporary Hungarian novelists, notably Péter Esterházy. Her first book, Strange Material (Seltsame Materie, 1999), received rave reviews; Her stories have won her the Open Mike Prize for Literature, the Ingeborg Bachmann Prize and the Adelbert von Chamisso prize for aspiring writers. Day In Day Out (Alle Tage, 2004) represents her debut as a novelist; it was chosen the best German novel of the year at the Leipzig Book Fair.

iva fidanceva

Ива Фиданчева, преведувач

Ива Фиданчева е родена во 1978 година во Скопје. Студирала германски јазик и книжевност, лингвистика и социологија во Скопје, Марбург и Јена. Во 2012 година се стекнува со докторска титула на Универзитетот „Фридрих Шилер“ во Јена, СР Германија. Таа работела како научен соработник на Колеџот М&М и Универзитетот ФОН во Скопје, на Универзитетот „Фридрих Шилер“ во Јена и на Универзитетот УИБЕ во Пекинг. Ива Фиданчева преведува од германски на македонски јазик и обратно и досега има преведено повеќе од 25 дела од класични и модерни автори од германско-јазичното говорно подрачје, како и стручна литература.

Таа е добитничка на повеќе стипендии за преведување и грантови („Темпус“ во 2004 година; стипендијата за преведувачи „Шрите“ [Schritte] во ЛЦБ Берлин во 2007 година, докторска стипендија на Универзитетот во Јена во 2008 година, грантот за престој во Европскиот колоквиум за преведувачи „Штрален“ во 2010 година). Во 2006 година ја доби наградата за најдобар превод од германски на македонски јазик за романот ,,Игра со стаклени мониста“од Х. Хесе, што ја доделува Друштвото на книжевни преведувачи на Македонија.

Iva Fidanceva, translator

Iva Fidanceva studied German language and literature, Linguistics and Sociology in Skopje, Marburg and Jena, BRD. In 2012 she obtained the doctoral degree Dr. Phil at the Friedrich Schiller University of Jena, BRD. From 2002 to 2008 she worked as Assistant Professor in German at the M&M College and at the FON University in Skopje. In 2004 she got a TEMPUS grant and was a visiting student at the Free University in Berlin and University of Potsdam. In 2007 she was at the Literary Colloquium Berlin as the ‘Schritte’ grant holder for literary translators. In 2008 she accepted a grant at the Laboratory of the Enlightenment graduate school at the Friedrich Schiller University in Jena and worked as researcher until 2012. In 2010 she got the translating grant in the Europäisches Übersetzer-Kollegium in Straelen. In 2006 the Macedonian Literary Translators’ Association priced her translation of the book Das Glasperlenspiel (title of the English translation: The Glass Bead Game) by Hermann Hesse as the best translation from German into Macedonian.


book_sale_Another-Story_MoraТерезија Мора, промоција на романот Сеништето на книжевниот фестивал Друга Приказна, / Book promotion “Monster”, Another story literary festival, Skopje, 29.06.2016

mora_tetovo

mora_tetovo_signing (2)

mora_tetovo_signingТерезија Мора, промоција на романот Сеништето, Центарот за балканска соработка, Лоја, Тетово / Book promotion “Monster”, Center for Balkan Cooperation Loja, Tetovo 28.06.2016

Mora_Signign_iliili

mora_signing_ILIILIПотпишување на книги и средба со читатели, Терезија Мора, Сеништето, Книжарница ИЛИ-ИЛИ, / Signing of books and meetings with audience, Ili-ili Book store


creativna evropa

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Проектот е подржан од Европската комисија.Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Издавачката куќа Готен и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската комисија. “With the support of the Creative Europe Programme of the European Union” „Со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската унија“

 Остави Коментар