Новости

Видео за книгата „Една жена“ од Петер Естерхази

Видео за книгата „Една жена“ од Петер Естерхази. Превод од унгарски јазик јазик: Златко Панзов. Користена музика: https://www.bensound.com

Видеото за книгата „Една жена“ од Петер Естерхази е дел од проектот „Хетеротипии на љубовта“, поддржан од програмата Креативна Европа [Creative Europe] на Европската Унија.

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е Logo-EU-1.png

#CreativeEurope4Books

Рецензија за книгата „Една жена“ од Петер ЕстерхазиОстави Коментар