Новости

Маја Солар на на Саемот на книга во Скопје

Фотографии од посетата на Саемот на книга на писателката Маја Солар, која во септември е на книжевна резиденција во Скопје, во рамки на проектот „Читајќи го Балканот“ [Reading Balkans].

Од настапите на Маја Солар на вториот фестивалски ден на „Про-за Балкан“ [International Literature Festival PRO – ZA Balkan]: учество во дебатата „Литература и криза: почетна точка за нови противотрови“ и разговор за нејзиното творештво.

Маја Солар во септември е на книжевна резиденција во Скопје во рамки на проектот „Читајќи го Балканот“ [Reading Balkans], поддржан од програмата Креативна Европа на Европската унија и од европската мрежа за превод и книги „Традуки“ [Traduki].Остави Коментар