Новости

Меѓународна академија за книжевен менаџмент и промоцијата на преводите – втор ден(видео)

Преглед на вториот ден на Меѓународната академија за книжевен менаџмент и промоцијата на преводите, посветен на темите поврзани со развојот на публиката, под водство на Агата Етманович од фондацијата „Импакт“.

Видео: Ендри Муај

Академијата е дел од проектот Balkan Translations Collider, кофинансиран од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsColliderОстави Коментар