Новости

Разговор со Сузана Тратник

Промотиве разговор со словенечката писателка Сузана Тратник по повод излегувањето на збирката раскази „Два света“.

Разговорот е дел од проектот „Хетеротопии на љубовта“, поддржан од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија. 

#creativeeurope4books

Видео за збирката раскази „Два света“ од Сузана ТратникОстави Коментар