Новости

Translations Collider Academy 2022 – Struga Session

Првата сесија на Академијата за менаџмент во книжевноста и промоцијата на преводот се одржа во Струга, во мај 2022 година.

Во оваа видео споделуваме дел од атмосферата на Академијата. Академијата ја посетија бројни професионалци од областа на менаџмент во книжевноста од Европската Унија и земјите од Западен Балкан.

Втората сесија на Академијата ќе се одржи во Албанија во 2023 година. За време на петте дена од Академијата се одржаа презентации, панел-дискусии и работилници, кои ги водеа искусни професионалци од областа на издавањето книги и културна политика.

Video © Stampedo Production

Академијата е дел од проектот Balkan Translations Collider, кофинансиран од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsColliderОстави Коментар