Новости

Translations Collider Academy 2022 – запознајте ги партнерските организации

Академијата за менаџмент во книжевноста и промоција на преводот е иницирана од Next Page Foundation (Бугарија), Издавачка куќа Готен (С. Македонија), Poeteka Albania (Албанија), Totalno Argh (Србија), Glavni grad Podgorica (Црна Гора) and Sandorf (Хрватска).

Еве ги импресиите на партнерските организации за првата сесија на Академијата.

Видео © Stampedo Production

Академијата е дел од проектот Balkan Translations Collider, кофинансиран од програмата „Креативна Европа“ на Европската Унија.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsCollider

* * *

The Translations Collider Academy is initiated by Next Page Foundation (Bulgaria), Издавачка куќа Готен (North Macedonia), Poeteka Albania (Albania), Totalno Argh (Serbia), Glavni grad Podgorica (Montenegro) and Sandorf (Croatia).

Hear the partner organizations’ impressions on the first session of the Academy in the video.

Video © Stampedo Production

The Academy is part of the project Balkan Translations Collider co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

#CreativeEurope4Books

#BalkanTranslationsColliderОстави Коментар